Martes, Marso 27, 2012

MGA URI NG BARAYTI NG WIKA


IDYOLEK-pampersonal na gamit ng wika, kadalasang yunik.


DAYALEK-nadedebelop sa rehiyong kinabibilangan.


SOSYOLEK-pansamantalang barayti.


ETNOLEK-nadedebelop mula sa mga salita ng mga etnolonggwistikong grupo.


EKOLEK-kadalasang mula o sinasalita sa loob ng bahay.


PIDGIN-wikang walang pormal na estruktura.


CREOLE-nadedebelop ang pormal na estruktura.


REJISTER-wikang espesyalisadong nagagamit sa isang partikular na domeyn. 

16 (na) komento: